Kľúč ku vzťahom a porozumeniu

Autor: Michal Hrehuš 19.07.2018 0 Komentárov 4780 videní

Jednou z najväčších chýb, ktorú ľudia robia, je, že sa správajú tak, akoby každý myslel, cítil a konal rovnako, ako oni sami. Veľmi často dávame svojmu partnerovi či partnerke to, čo by sme chceli my, ale nie to, čo by chcel ten druhý. V práci motivujeme ľudí, tým, čo motivuje nás, a čudujeme sa, prečo to nefunguje. A nevieme pochopiť, ako môže mať niekto odlišný názor, keď z nášho pohľadu je úplne jasné, kto má pravdu. Poznávate aj vy niektoré z týchto situácií?

Problém sa nerieši na úrovni, na ktorej vzniká, a tak ani vo vzťahoch, či už ide o partnera, deti, rodičov, kolegov alebo kamarátov, nebude riešením nekonečné vysvetľovanie, či ukameňovanie toho druhého lepšími argumentmi. Ak vám na ľuďoch vo vašom okolí záleží, ak vám záleží na tom, aké vzťahy máte a ako sa v nich cítite, musíte ísť hlbšie a lepšie pochopiť nielen toho druhého, ale aj seba. Riešením je posunúť sa na úroveň komunikácie a pochopenia, na ktorej problém ani nevzniká. Pozrite sa na to takto…

Pri istých ľuďoch si môžete povedať: „Tak ma nahneval, že ho už nechcem nikdy vidieť!“, a skutočne sa môžete od nich odstrihnúť. Dovolím si však tvrdiť, že máte vo svojom živote oveľa viac ľudí, s ktorými sa občas nezhodnete, no nemôžete alebo nechcete s nimi stratiť kontakt. Ako môžete zlepšiť také vzťahy?

Keď porozumiete štyrom energiám, ktoré sú v nás namiešané a objavíte, čo prevažuje vo vás a v ľuďoch, ktorých stretávate, budete presne vedieť, čo je im prirodzené, aké sú ich silné stránky, čo ich motivuje, a ako s nimi komunikovať tak, aby vás počúvali. Už sa nebudete hádať s partnerom kvôli tomu, akí ste vo svojej podstate a radšej budete múdro využívať svoje silné stránky. Budete si vedieť vybrať spolupracovníkov, ktorí sa hodia na to, čo potrebujete spraviť. A v neposlednom rade vám to pomôže aj pri komunikácii s vašimi deťmi, pretože budete vedieť, čo je pre nich dôležité.

3 základné pravidlá

Predtým, než pôjdeme ďalej, je dôležité pochopiť a prijať tri pravidlá:

1. Nič nie je samé o sebe dobré ani zlé, lepšie ani horšie

Zo školy sme zvyknutí, že byť rýchly je lepšie, ako byť pomalý. Naša učiteľa matematiky nám často povedala: „Prví traja, ktorí to vypočítajú správne, dostanú jednotky.“ Nepoznám žiadnu učiteľku, ktorá by povedala, že jednotky dostanú poslední traja. Rovnako máme zažité a hlboko zapísané do podvedomia napríklad aj to, že byť detailný, je lepšie, ako byť povrchný. „Práca chvatná, málo platná.“Počuli ste to už niekedy?

Všetky takéto zážitky a poučky formujú naše vnímanie sveta, druhých a seba samých. Prirodzene sa preto časom začneme hrať na tých rýchlych, detailných, spoločenských…, aj keď nám to môže viac škodiť ako pomáhať.

Teraz chcem, aby ste všetky tieto presvedčenia hodili za hlavu. Na to, aby ste správne porozumeli tomuto článku a skutočne si lepšie vychádzali s ľuďmi, vymažte tieto nálepky – čo je lepšie a čo horšie. Pravda je taká, že sú situácie, keď je dobré byť rýchly a sú situácie, keď je dobré robiť veci pomaly. Keď ide o život a rozhodujú sekundy, nie je čas na zdĺhavé analyzovanie a treba konať hneď. Na druhej strane, asi by ste nechceli, aby vás operoval chirurg, ktorý robí veci vždy narýchlo a povrchne.

Nič nie je samé o sebe dobré ani zlé, lepšie ani horšie. Rýchly nie je lepší ako pomalý, povrchný nie je horší ako detailný, komunikatívny nie je lepší ako tichý a pokojný nie je lepší ako ten, ktorý dokáže otvorene prejaviť svoje emócie.

2. Nehovoríme o ľuďoch, ale o energii v nás

Aby ste sa vedeli v ľuďoch vyznať, musíte myslieť na to, že nikto z nás nebol stvorený podľa tabuliek a presných definícií správania. Nebudeme teda hovoriť o konkrétnych ľuďoch (napr. človek extrovert a človek introvert), ale o energiách, ktoré sa v nás miešajú (extrovertná a introvertná energia). Môže vo vás prevažovať jedna energia alebo dve a zároveň budete mať niečo aj z tých ostatných. Platí to o vás rovnako ako aj o iných ľuďoch.

3. Spomeňte si na to, akí ste boli ako deti

Každého z nás do nejakej miery formuje prostredie. Niekoho viac, iného menej. Poznám ľudí, ktorí sa úplne prispôsobili drsnému pracovnému prostrediu tak, že aj oni sami „zdrsneli“, hoci vo svojej prirodzenosti boli láskaví. Spomeňte si preto na čas, keď ste boli mladší – nie až tak prispôsobení. A rovnako sa pozerajte na iných ľudí v situáciách, keď nekontrolujú svoje správanie – keď sú uvoľnení alebo naopak pod stresom, pretože vtedy nestíhajú kontrolovať, ako myslia a čo robia.

Ako lepšie rozumieť ľuďom

Najskôr si ľudí rozdelíme na dve skupiny vodorovnou čiarou. Všímajte si, či je ten človek (alebo vy sami) viac otvorený, rýchly, povrchný, v energii extroverta, alebo skôr tichý, nenápadný, pomalý, detailný, v energii introverta.

Tento krok je pomerne jednoduchý, pretože snáď každý už počul o extrovertoch a introvertoch. Môže sa stať, že aj keď radi komunikujete s ľuďmi, cítite sa predsa len o niečo pohodlnejšie v situáciách, keď ste sami alebo len v malej skupine dobrých priateľov a preto vo vás prirodzene prevláda energia introverta.

Potom pozorujte, či je váš človek (alebo vy) zameraný viac na úlohy, výkon, procesy a výsledky, alebo na vzťahy, emócie, city a ľudí.

Dokázali by ste niekoho vyhodiť zo zamestnania, aby ste dosiahli ciele svojej firmy, alebo by ste s tým mali značný problém? Fascinuje vás, keď niečo dosiahnete a je za vami vidieť dobrá práca, alebo je pre vás zaujímavejší dobrý (aj keď nie až tak dôležitý) rozhovor s kamarátkou a príjemná spoločnosť? Toto sú otázky, ktoré vám môžu pomôcť zaradiť sa.

Zakrúžkujte, v ktorej skupine ste sa našli v rovine introvert – extrovert a výsledky – ľudia.

Kríž porozumenia vo vzťahoch

Teraz si obidve roviny spojte a vznikne vám kríž, podľa ktorého budete vedieť povedať, že napríklad zatiaľ, čo je váš partner viac introvert zameraný na výsledky, vy ste extrovert zameraný na ľudí. Veľmi často sa stáva, že si vyberieme životného partnera, ktorý je úplným opakom toho, kým sme my, pretože nás jeho vlastnosti fascinujú a dopĺňajú tie naše. Pravdou však je aj to, že po čase nám to môže začať vadiť práve preto, že je tak odlišný. Žena, ktorá zozačiatku obdivovala mužovu rozvahu a pokoj, môže byť po rokoch už „alergická“ na to, že on je väčšinou v spoločnosti ticho a nedokáže prejaviť svoje emócie tak otvorene ako ona. V tomto prípade je kľúčové neustále si uvedomovať, čo je pre vás a osobnosť vášho partnera prirodzené a využívať oba póly v prospech vás oboch vtedy, keď je to vhodné. Je zbytočné tlačiť tichého introverta do rozhovorov na veľkej rodinne oslave. Radšej využite jeho detailnú stránku pri dokonalom plánovaní letnej dovolenky.

Niektoré z týchto označení ste možno už počuli. DISC; červený, žltý, zelený, modrý; cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Všetko sú to rôzne názvoslovia, ktoré popisujú rovnaké energie. Nenechajte sa však pomýliť zaužívanými predstavami o tom, že cholerik je nervák, flegmatikovi je všetko jedno, alebo že melancholik je plačko. Nie je to tak. Človek v cholerickej energii bude zo všetkých štyroch asi najväčší nervák, pretože je extrovert, ktorý otvorene prejavuje emócie a ide mu o výsledky. Nie je to však ani zďaleka jeho dominantná vlastnosť. Podobne je to aj s flegmatikom a melancholikom.

Pochopiť tento kríž je to najdôležitejšie. Skrýva sa v ňom lepšia komunikácia, porozumenie, motivácia a spokojnosť vo vzťahoch. Jeho porozumenie vám pomôže v partnerstve, v rodine, aj v práci.

Začnite pozorovať, v ktorej rovine sa ľudia prirodzene nachádzajú. Je ten človek introvert alebo extrovert? Je zameraný skôr na výsledky alebo na ľudí? Nič viac nepotrebujete vedieť, pretože z toho už logicky vyplynú vlastnosti, ktoré má. Keď sa takto naučíte podvedome rozmýšľať a fungovať, budete mať okolo seba ľudí, ktorí sú spokojní a motivovaní a majú vás radi, pretože hovoríte ich jazykom.

D, Červený, Cholerik

Ide o energiu človeka, ktorý je extrovert zameraný na výsledky. Je preto veľmi pravdepodobné, že bude mať tieto vlastnosti:

 • Dominantný
 • Priamy
 • Rozhodný
 • Sebavedomý
 • Náročný na seba aj na iných
 • Povrchný
 • Výbušný
 • Nadradené správanie
 • Chce mať posledné slovo
 • Prirodzený vodca
 • Má rád výzvy
 • Vie potiahnuť veci aj počas ťažkého obdobia
 • Chce mať veci pod kontrolou

Čo robiť: dajte im výzvu, nechajte ich rozhodnúťsa, komunikujte priamo a k veci, bez zbytočnej omáčky

Čo nerobiť: nekritizujte ich, neberte si ich výbuchy zlosti osobne, nesnažte sa ich ovládať, kontrolovať a hovoriť, čo majú robiť

Ako s ním komunikovať: Buďte struční a hovorte len o tom, čo je podstatné. Človek v energii cholerika nepotrebuje zdĺhavé vysvetlenia. Zaujíma ho výsledok, ktorý chce čo najskôr dosiahnuť. On sám toho veľa nepovie, no keď už hovorí, hovorí nahlas jasne a k veci. Prispôsobte sa tomuto štýlu aj vy, aby vás rešpektoval ako rovnocenného. Ak zvýši hlas, neberte si to osobne. Jemu ide o výsledok, nie o to, aby vás urazil.

I, Žltý, Sangvinik

Extrovert zameraný na ľudí bude často prejavovať tieto vlastnosti:

 • Rýchly
 • Energický
 • Vnímavý
 • Empatický
 • Komunikatívny
 • Otvorený
 • Uvíta zmeny
 • Miluje pozornosť
 • Spontánny
 • Inšpiratívny a podporujúci
 • Často nedokončuje veci
 • Nedôsledný a nespoľahlivý
 • Zvykne preháňať
 • Unáhlený
 • Veľa rozpráva
 • Často má neporiadok na stole

Čo robiť: dajte im pozornosť, chváľte ich, chcú byťhviezdou večera, dajte im voľnosť, spravte im z práce hru, umožnite im kontakt s ľuďmi a vyrozprávaťsa

Čo nerobiť: nezväzujte ich pravidlami a dôslednosťou, nedávajte im nudnú rutinnú alebo analytickú prácu, nedržte ich zavretých v kancelárii

Ako s ním komunikovať: Sangvinik miluje ocenenie. Z pochvaly doslova žije. Bude ho teda motivovať, keď ho vyhlásite za najlepšieho zamestnanca roka, alebo mu verejne poďakujete. Rozpráva rýchlo, emotívne a veľa gestikuluje. Takýto štýl jednania ho baví pozorovať, preto aj vy pri ňom zrýchlite, hovorte hlasnejšie a používajte celé telo, aby ste zobrazili to, čo chcete povedať.

S, Zelený, Flegmatik

Flegmatik je introvert, ktorý miluje ľudí. Zo všetkých štyroch energií je najväčší mierotvorca. Preto bude mať mnohé z týchto vlstností:

 • Chápavý
 • Nápomocný
 • Starostlivý
 • Oddaný
 • Obetavý
 • Lojálny
 • Zdvorilý
 • Dôveryhodný
 • Nekonfliktný
 • Nikdy by vás nezradil
 • Nevadí mu rutina
 • Citlivý
 • Nemá rád zmenu
 • Nerozhodný
 • Nevie povedať nie
 • Ľahko ovplyvniteľný

Čo robiť: podporujte ich, buďte trpezliví, nechajte im čas na rozhodnutia, dajte im uistenie, na zmeny ich pripravte dopredu

 Čo nerobiť: náhle veľké zmeny, nezaťahujte ich do konfliktov, netlačte na nich, nedávajte im príliš veľa úloh, nezneužívajte ich oddanosť

Ako s ním komunikovať: Flegmatik nemá rád, keď na neho niekto kričí. Buďte teda pokojní, sadnite si k nemu, aby ste boli na jednej úrovni a rozprávajte pomaly a radšej potichu. Pri zadávaní úloh ho uistite, že sa má na koho obrátiť, keď bude potrebovať pomoc. Zo všetkých štyroch energií práve Flegmatik potrebuje cítiť najväčšiu stabilitu a istotu. Nechajte si preto nečakané prekvapenia radšej pre iných ľudí.

C, Modrý, Melancholik

Introvert, ktorý je zameraný na výsledky viac ako na ľudí, bude preukazovať tieto vlastnosti:

 • Analytický
 • Bystrý
 • Perfekcionista
 • Má rád poriadok
 • Dodržiava pravidlá
 • Dôsledný
 • Chce robiť veci najlepšie
 • Pracovitý
 • Vie vytvárať systémy a procesy
 • Nekomunikatívny
 • Vidí veľa chýb
 • Náladový
 • Ťažko čitateľný
 • Chladný

Čo robiť: dajte im dostatok informácií a všetko dôkladne vysvetlite, nechajte ich porozumieť veciam a všetko si dobre premyslieť, dajte im dosť času

Čo nerobiť: nerobte im spontánne prekvapenia, nenúťte ich byť stredobodom pozornosti, nenáhlite ich, nepoukazujte na ich chyby verejne, nevnucujte im svoje riešenia

Ako s ním komunikovať: Melancholik má veľmi rád pravdu. Preto, ak spraví chybu, povedzte mu to radšej medzi štyrmi očami ako pred celým kolektívnom. V jeho svete dáva všetko zmysel a má nejaké odôvodnenie. Bude vás preto počúvať vtedy, keď mu budete dávať fakty, čísla, zdôvodnenia. Ak chcete melancholika presvedčiť, že vaše riešenie je lepšie, logicky mu zdôvodnite, prečo by to, čo navrhujete vy, mohla byť lepšia cesta a potom mu dajte čas, aby to sám pochopil.

Zdroj: Tento článok som pôvodne napísal a bol publikovaný v časopise Balans

Ak chcete mať prekvitajúci vzťah, zamerajte svoju pozornosť na pozitívne stránky vášho partnera (vašej partnerky). Na čo upriamite pozornosť, to sa začne objavovať vo vašom živote. Začnite od seba. Jediná časť vzťahu, ktorú máte pod kontrolou, ste vy sami a pomôže vám k tomu denník 101 dní vo vzťahu. Objednať si ho môžete TU.

Na záver: Ak ste našli v tomto článku niečo hodnotné pre vás alebo vás v niečom inšpiroval, podporte nás zdieľaním. Je to najlepší spôsob, ako podporiť kvalitný obsah. Vy rozhodujete o tom, čo letí. ↓

O autorovi: Michal Hrehuš

Michal Hrehuš

Podporujem ľudí v tom, aby robili to, čo milujú, boli bohatí a šťastní.

Som autorom prvých motivačných kalendárov a spoluautor Motivačného diára. Založil som I Can Academy, stránku Myslím pozitívne - oficiálny blog Veselých vecí na Facebooku a Myšlienku dňa.

Pozrite si všetky články od Michal Hrehuš

Komentárov

wonderful comments!